Sistema de gestió d'horaris creat i dissenyat amb les últimes tecnologies que et permetrà controlar íntegrament les jornades dels teus treballadors, hores extres, tasques realitzades, horaris, vacances, entre altres!

Fitxades en un punt centralitzat o bé per ordinador o APP controlant la geolocalització de l'usuari.

Tot a través d'ordinador, tablet o APP mòbil i accessible des de qualsevol punt!